Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /home/guruasig/public_html/wp-content/themes/borrow-child/functions-travel.php on line 1014

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/guruasig/public_html/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/class-vc-frontend-editor.php on line 644
Termeni si conditii privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare - GuruAsig

Termeni si condiții privind încheierea contractelor de asigurare la distanță

 1. Informații despre prestatorul serviciilor
  Website-ul www.guruasig.ro este proprietatea prestatorului de servicii S.C. Manoiu OVIDIU CONSULTING S.R.L., având sediul social în Mun. București, Str. Zamfir Olaru, Nr. 2A, CUI 33259940, J40/6840/10.06.2014.Prestatorul de servicii (vânzătorul) S.C. Manoiu OVIDIU CONSULTING S.R.L. este asistent în brokeraj în baza contractului de mandat încheiat cu S.C. Campion Broker S.R.L. cu sediul în Str. Nicolae Iorga nr.14, Jud. Prahova, Ploiești, Prahova, CUI 17067935, J29/2762/22.12.2004, intermediarul în asigurări ce încheie polițele de asigurare în numele și pe seama societăților de asigurare partenere.
 1. Etapa precontractuală
 2. Prestatorul de servicii va pune la dispoziția utilizatorului un calculator al primelor de asigurare. Utilizatorul se obligă să completeze în mod corect calculatorul de prime, intermediarul în asigurări neasumându-și răspunderea pentru prejudiciile create ca urmare a completării eronate a datelor.
 3. Calculatorul primelor de asigurare generează oferte provenind de la societățile de asigurare. Website-ul guruasig.ro intermediază încheierea contractului de asigurare, nu este societate de asigurare și drept consecință nu poate garanta calitatea serviciilor oferite de asigurători.
 4. După selectarea ofertei dorite, utilizatorul va bifa chenarul corespunzător, declarând că a citit, a înțeles și este de acord cu prezentul regulament. Ulterior, utilizatorul va apăsa butonul „emite polița”, va alege modalitatea de plată (cu cardul bancar sau prin ordin de plată) și va fi redirecționat către pagina necesară efectuării plății.
 5. După efectuarea plății, echipa noastră va fi notificată automat, va verifica informațiile și va emite polița de asigurare în cel mai scurt timp.
 6. Încheierea contractului. Emiterea și Livrarea Poliței de Asigurare
 7. Încheierea Contractului de Asigurare are loc la data acceptării ofertei, prin efectuarea plății în lei către societatea de asigurare parteneră. Contractele RCA se emit în sistem electronic de S.C. Campion Broker SRL în numele societăților de asigurare. Dovada asigurării RCA valabile se face prin prezentarea către autoritățile abilitate a contractului de asigurare (poliței RCA). Documentul pdf comunicat prin e-mail de echipa noastră reprezintă originalul poliței de asigurare. Nu este necesar decât să printați fișierul pdf primit pe e-mail, acest document reprezentând, conform legislației în vigoare, dovada necesară și suficientă a încheierii poliței de asigurare obligatorii. În cazul în care doriți, aveți opțiunea de a vi se comunica polița de asigurare prin curier la adresa indicată, livrare ce este gratuită. Termenul de livrare a poliței de asigurare prin curier rapid este de 48 de ore.
 8. În situaţia în care informaţiile furnizate de utilizator nu sunt reale la momentul încheierii contractului RCA, prima de asigurare poate fi recalculată şi modificată de asigurătorul RCA/intermediar după notificarea prealabilă a asiguratului. Echipa noastră va contacta utilizatorul fie telefonic fie prin e-mail pentru verificarea informațiilor. Prin finalizarea comenzii, utilizatorul consimte ca vânzătorul (intermediarul) să îl poată contacta telefonic sau prin poșta electronică (e-mail). În cazul în care contactarea utilizatorului nu este posibilă, prima de asigurare achitată se va restitui.
 9. Utilizatorul este integral responsabil de informațiile transmise la momentul plasării comenzii. În cazul în care polița a fost emisă conținând informații eronate, aceasta nu mai poate fi modificată, iar utilizatorul este răspunzător pentru comunicarea datelor eronate. Orice costuri suplimentare generate de remedierea erorii se vor acoperi de către utilizator.
 10. Utilizatorul este integral responsabil de informațiile și documentele transmise la momentul plasării comenzii. În cazul în care polița a fost emisă conținând informații eronate, aceasta nu mai poate fi modificată, iar utilizatorul este răspunzător pentru comunicarea datelor eronate. Orice costuri suplimentare generate de remedierea erorii se vor acoperi de către utilizator.
 11. Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului. Asigurătorii RCA încheie contracte RCA a căror valabilitate începe la cel mult 30 de zile după data emiterii acestora.
 12. Condiţiile contractuale ale asigurării pentru răspundere civilă auto (RCA) sunt cele prevăzute prin dispoziţiile Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie şi cele ale legislaţiei secundare emise de către A.S.F. în aplicarea acesteia.

 

Drepturile și obligațiile părților

 1. Drepturile și obligațiile Vânzătorului/Intermediarului
 2. Indiferent de canalul de distribuţie utilizat, asigurătorul RCA practică aceeaşi primă de asigurare, stabilită pe baza criteriilor specifice unui asigurat. Asigurătorilor RCA şi intermediarilor de asigurări le este interzisă acordarea oricăror avantaje colaterale asiguraților la încheierea unui contract RCA.
 3. În aplicaţia noastră se aplică toate criteriile stabilite de către asigurătorul RCA în tariful de primă. În urma completării corecte a calculatorului de primă, ne obligăm să vă punem la dispoziție toate informațiile necesare primite de la societățile de asigurare pentru a face o alegere informată. Oferta conține criteriile specifice asiguratului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv informațiile oferite de dvs.
 4. Timpul de prelucrare a cererii de emitere a poliței de asigurare poate varia în funcție de momentul plasării comenzii și gradul de încărcare al operatorilor noștri. Ne angajăm să tratăm cu operativitate toate comenzile utilizatorilor și să le onorăm în cursul aceleiași zile lucrătoare în măsura în care comanda este efectuată în timpul programului de lucru. În cazul în care comanda este efectuată în afara orarului de funcționare, polița va fi emisă în cursul următoarei zile lucrătoare.

 

 

 1. Drepturile și obligațiile Utilizatorului
 2. Utilizatorul se obligă să completeze în mod corect calculatorul de prime, intermediarul în asigurări neasumându-și răspunderea pentru prejudiciile create ca urmare a completării eronate a datelor.
 3. Utilizatorul se obligă să transmită orice document necesar în vederea emiterii poliței de asigurare, în caz contrar comanda sa putând fi anulată.
 4. Contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente şi neachitate. Utilizatorul se obligă să achite prima de asigurare în modalitatea convenită deîndată ce plasează comanda.
 5. Asiguratul are obligaţia de a informa asigurătorul RCA despre încheierea altor contracte RCA cu alţi asigurători RCA şi poate opta pentru menţinerea în vigoare a unui singur contract RCA.
 6. Utilizatorul nu are dreptul de a denunța contractul de asigurare in cazul contractelor de asigurare pentru călătorie in străinătate, odată începută perioada de asigurare, în cazul polițelor de asigurare cu o durata de cel mult o luna calendaristica.
 7. Contractul RCA dă dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poată adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în condiţiile legii, fără nicio restricţie sau constrângere din partea asigurătorului RCA sau a unităţii reparatoare auto, care ar putea să-i influenţeze opţiunea.
 8. Încetarea Contractului RCA
 9. Contractul RCA încetează:
 • la data la care proprietarul vehiculului notifică asigurătorul RCA referitor la transmiterea dreptului de proprietate asupra vehiculului, însoţită de documente justificative;
 • la data la care vehiculul este radiat din circulaţie;
 • la împlinirea termenului stabilit în contractul RCA.
 1. Contractul RCA se desființează de drept dacă:
 • riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibilă înainte de a se naşte obligaţia asigurătorului RCA;
 • producerea riscului asigurat a devenit imposibilă după naşterea obligaţiei asigurătorului RCA.
 1. Dreptul de retragere – condiţiile, termenele şi procedurile de exercitare a dreptului
 2. În cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) denunțarea sau renunțarea utilizatorului (in calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar in condițiile specificate in legislația specială aplicabilă
 3. Dreptul de denunțare unilaterală a contractelor la distanță nu se aplică în cazul asigurărilor RCA. De asemenea, dreptul de denunțare nu se aplică contractelor de asigurare pentru călătorie in străinătate odată începuta perioada de asigurare ori in cazul polițelor de asigurare cu o durata de cel mult o luna calendaristica.
 4. În cazul în care vehiculul este radiat din circulație sau vândut în timpul valabilității poliței de asigurare RCA, asiguratul este îndreptățit să recupereze suma plătită proporțional cu perioada neexpirată a contractului RCA, dacă nu s-au plătit sau nu se datorează despăgubiri pentru evenimente produse în perioada de valabilitate a asigurării.